Wyloguj się do życia, a robi się to TAK!

-OPASKI / SILIKONOWE- 
Silikonki wspierają wieloetapową, trwająca do czerwca 2015 roku kampanię społeczną, poświęconą problemowi uzależnienia od komputera i Internetu wśród młodzieży.

Zapytaj o silikonki