Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Klikając "Zamknij" zgadzasz się na zapisywanie plików "cookies". Więcej informacji o plikach "cookies", a także wskazówki, jak wyłączyć ich zapisywanie, znajdziesz na stronie: Polityka plików "cookies".

zamknij

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.3
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest SILKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie pod adresem 05-500 Piaseczno, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9 lok. B76/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631111, NIP: 1231322230, REGON: 365119497, adres e-mail: info@silikonki.pl, telefon: +48 506 066 707.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

§2

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;
  2. świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych;
  3. przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;
  4. udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularza kontaktu dostępnego w jego sklepie internetowym.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
  2. art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.


§3

Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§4

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:
  1. przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu jest przechowywania jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;
  2. przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  3. do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§5

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  1. prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem przez Formularz kontaktowy.
  2. prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można zrealizować wyłącznie poprzez Formularz kontaktowy i kontakt z Administratorem serwisu. Należy pamiętać, że skorzystanie z tych praw może skutkować niemożliwością zrealizowania umowy zawartej między Klientem a sklepem, co spowoduje rozwiązanie tej umowy.
  3. w przypadku osoby, która korzysta z serwisu jako Gość (bez rejestracji konta), wszystkie w/w prawa może zrealizować tylko po kontakcie z Administratorem poprzez Formularz kontaktowy
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6

Polityka „Cookies”

 1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się ze Stroną. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Strony dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa Strony. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.
 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Strony lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony.